Tarieven

Tijdens de intake gaan wij na wat het beste bij u past: een kortdurende behandeling binnen de GBGGZ of een intensievere SGGZ behandeling. De sessies, van beide soorten behandelingen, worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Wij dienen de nota van het gesprek rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. U heeft er zelf geen omkijken naar.

Kosten GBGGZ behandeling
Afhankelijk van het product waar u voor geïndiceerd bent krijgt u een bepaald aantal sessies vergoed door uw zorgverzekeraar:Bij behandeling in de Generalistische Basis GGZ zijn 4  tot 11 gesprekken vaak voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Een gesprek duurt drie kwartier. In het begin van de behandeling zal het contact wekelijks of tweewekelijks zijn. Later kan de tijd tussen de gesprekken langer zijn. Er is geen eigen bijdrage voor de sessies. De zorgverzekeraar verrekent onze kosten met uw verplichte eigen risico. Dit is in 2016 € 385,- per jaar. Indien u nog niet uw eigen risico heeft gebruikt, betaalt u de eerste gesprekken dus zelf. Dit is ook het geval indien uw werkgever betaalt voor een aanvullend pakket.

Kosten SGGZ behandeling
Wanneer hier een indicatie voor is behandelen wij u in de SGGZ. Dit betekent dat de kosten volledig vergoed worden vanuit uw basisverzekering. Bij behandeling in de Specialistische GGZ kan het behandeltraject langere tijd duren. Indien u uw eigen risico nog niet heeft gebruikt gaan de kosten van uw traject eerst ten laste van uw eigen risico van € 385,-. WiWij hebben voor de GBGGZ contracten afgesloten met Vgz zorgverzekeraars., Achmea , Zilveren Kruis, Multizorg en Zorg en Zekerheid. Voor de overige verzekeraars werken wij met Stichting 1 NP. U dient zich hier apart aan te melden.

Zelf betalen
De kosten per sessie zijn € 95,00. Sessie Skype/ Telefonisch € 45,00.

Afzeggen van een afspraak
Indien u verhinderd bent vragen wij u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan via de mail/sms/what’s app(0646441304) of het centrale nr 023-7510341 Indien u de afspraak later afbelt of niet komt op uw afspraak brengen wij een deel van het consult bij u in rekening (€50,00).

Let op:
Komt u alleen voor een intake (maximaal 2 sessies) en besluit u bijvoorbeeld na de intake om te stoppen of wordt u doorverwezen, dan zal het product ‘Onvolledig Behandeltraject’ worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Er wordt dan maximaal € 190,00 aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd (dit hangt af van de zorgverzekeraar en is een door de zorgverzekeraar vastgesteld tarief). Dit gaat af van uw eigen risico.

Instituur voor behandeling & persoonlijke ontwikkeling