Klachten

Bij klachten stel ik het op prijs als u daarover met mij in gesprek gaat dan kunnen we samen kijken hoe we hier iets aan kunnen doen. Mocht u zich hierin onvoldoende gehoord voelen dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van het LVVP, de beroepsvereniging waar ik bij ben aangesloten.

Instituur voor behandeling & persoonlijke ontwikkeling