Intervisie

Voor iedereen die werkzaam is als coach, trainer, hulpverlener of op een andere wijze mensen begeleidt in een persoonlijk proces, is het van belang om op gezette tijden intercollegiaal overleg te hebben. Ongeacht de ervaring, de leeftijd of de staat van dienst is het een onmisbaar element in de uitvoering van het vak om met regelmaat met collega’s de problematiek van onze cliënten en met name ons eigen aandeel in het proces van begeleiding, te bespreken.

Sommigen van ons werken in een setting waarbij intervisie een vast onderdeel van de werkzaamheden is en bestaat er behoefte aan specifieke kennisoverdracht en procesbegeleiding op het gebied van bijvoorbeeld (borderline) persoonlijkheidsproblematiek, mentaliseren of EMDR. Velen van ons werken echter zelfstandig of in een setting waarin intervisie niet vanzelfsprekend is en ligt de vraag meer op het gebied van het opstarten van een intervisiegroep. Afhankelijk van de fase waarin de wens tot intervisie zich bevindt bieden wij de volgende mogelijkheden.

  • Bemiddeling en ondersteuning in het onderschrijven van het belang van intervisie naar de werkgever.
  • Bemiddeling en ondersteuning in het samenstellen van een intervisiegroep.
  • Het neerzetten van een vorm en een cultuur met afspraken en voorwaarden waarop intervisie kan plaatsvinden.
  • Specifieke kennisoverdracht omtrent persoonlijkheidsproblematiek, overdracht tegenoverdracht en projectieve identificatie, mentaliseren, EMDR en de Linehan behandeling

Wij gaan er bij onze opzet van uit dat de intervisiegroep in staat raakt zelfstandig en op eigen kracht te draaien.

Afgestemd op de vraag maken wij een persoonlijke offerte.

Instituur voor behandeling & persoonlijke ontwikkeling