Generalistische Basis GGZ

Binnen de BGGZ vindt de behandeling plaats van lichte tot matige en niet-complexe psychische stoornissen.

Bij behandeling in de Generalistische Basis GGZ zijn 4 tot 11 gesprekken vaak voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Wij behandelen mensen met uiteenlopende psychische klachten. Indien klachten van complexere of zwaardere aard zijn, dan bieden wij de mogelijkheid om u te helpen met ‘gespecialiseerde GGZ’.

De behandeling wordt volledig vergoed door uw verzekering. Wel moet u eerst uw eigen risico betalen. Voor 2016 is dit bedrag wettelijk vastgesteld op 385 euro.

Wij werken intensief samen met Villa Uitzicht. Bij al onze trajecten dient een werkgever betrokken te zijn en bij te dragen aan het herstel. Wij behandelen met name werkgerelateerde klachten. Wij maken gebruik van het lichaamsgerichte aanbod. Zoals de Mindfulnesstraining en Holistische massage en Psychomotore therapie. Wij behandelen de meest uiteenlopende psychische klachten en problemen waarbij er uitval of dreigende uitval op het werk plaatsvindt, vanuit cognitief gedragstherapeutische principes en de positieve psychologie . Dit zijn vormen van therapie die bewezen effectief zijn voor de behandeling van allerlei verschillende psychische klachten. Het zijn behandelingen waarbij de cliënt zelf een actieve rol speelt en waardoor deze snel weer klachtenvrij kan zijn.

Veelvoorkomende werkgerelateerde problemen en klachten waarbij wij hulp bieden zijn bijvoorbeeld:

 • Angst en paniek
 • Somberheid en depressie
 • Agressie en woede
 • Psychosomatische klachten
 • Overspannenheid en burnout*
 • Negatief zelfbeeld, lage zelfwaardering en subassertiviteit
 • Dwangmatig handelen of denken
 • Verwerking van trauma, verlies, rouw
 • Zingeving en levensvragen
 • Midlife- en dertigerscrisis
 • Relatieproblemen*
 • Lichte problemen met alcohol of drugs
 • Let op: De behandeling wordt alleen vergoed indien er sprake is van een ‘diagnose’. Ook werkgerelateerde problematiek en relatieproblemen worden sinds 1 januari 2014 alleen nog maar vergoed indien er sprake is van een diagnose. Zie ook de pagina ‘tarieven‘ voor meer informatie over de vergoeding vanuit de zorgverzekeraars.

Tip: Mocht u niet verwezen worden door uw werkgever/bedrijfsarts maar wel ervaren dat u klachten problemen geven op u werk overweeg dan uw werkgever te benaderen om bij te dragen aan uw herstel!

Indien de wergever betrokken is vindt er binnen 5 werkdagen een intake plaats en kan de behandeling aansluitend beginnen.

Instituur voor behandeling & persoonlijke ontwikkeling