Geheimhouding & privacy

Wij houden tijdens de behandeling een elektronisch patientendossier bij over de behandeling. Dit is uw dossier; u kunt hierin inzage krijgen. Volgens de wet zijn wij verplicht uw dossier minimaal 15 jaar te bewaren, tenzij uzelf anders beslist. Wij gaan vertrouwelijk met uw informatie om. Wij vinden het prettig om informatie uit te wisselen met uw verwijzer (vaak de huisarts). Wij vragen u ons hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Indien u het niet op prijs stelt dat wij informatie aan uw verwijzer verstrekken dan kunt u dit schriftelijk bij ons aangeven. U maakt dan gebruik van uw blokkeringsrecht. Informatie aan derden, zoals de bedrijfsarts (tenzij deze heeft verwezen), zullen wij nimmer zonder uw toestemming verstrekken.

Instituur voor behandeling & persoonlijke ontwikkeling