EMDR

EMDR is een therapeutische behandelmethode die gericht is op de behandeling van Post- Traumatische Stress klachten (PTSS) en andere klachten die ontstaan zijn na een schokkende gebeurtenis zoals een verkrachting, een geweldsmisdrijf, agressief gedrag van klanten op het werk (zoals de momenteel politiek actuele “hufterigheid” op het werk), een ernstig verkeersongeval of het verlies van een dierbare.

EMDR
EMDR

Klachten die kunnen ontstaan zijn slaapproblemen, nachtmerries, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en somberheid. Vaak rapporteren mensen herinneringen aan de traumatische gebeurtenis die zich spontaan aan het bewustzijn opdringen en waarbij de gebeurtenis opnieuw beleefd wordt. Mensen zijn geneigd de activiteiten of plaatsen die aan het trauma doen denken te vermijden. Een en ander kan leiden tot forse sociale en werkproblemen.

De meeste mensen herstellen zich spontaan en kunnen na een tijdje weer verder met hun leven. Voor hen geldt dat de tijd alle wonden heelt. Voor andere mensen geldt dit echter niet en blijven de klachten onverminderd voortbestaan. Er vindt geen of nauwelijks herstel plaats. Mensen voelen zich almaar niet de oude en ervaren een leven voor en een leven na het trauma. Voor deze mensen is EMDR mogelijk geïndiceerd.

EMDR; Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. De methode is ontwikkeld in 1989 door mevrouw Francine Shapiro, een psychologe uit Amerika. Kort samengevat is de werking als volgt. De cliënt wordt gevraagd aan een beeld van de, op dit moment meest spanningsvolle herinnering aan het trauma, terug te denken. Inclusief wat hij daarbij voelt en denkt. Vervolgens wordt een afleidende stimulus aangeboden. Aanvankelijk was deze afleidende stimulus de voor de ogen van de cliënt heen en weer bewegende vingers van de therapeut, welke door de cliënt met de ogen gevolgd moesten worden. Vandaar de naam eye-movement ofwel oogbeweging. Ook bestaat de mogelijkheid van de audioafleiding.

Er worden dan middels een koptelefoon afwisselend links en rechts tikken aangeboden die gevolgd moeten worden. Nog een andere methode is het tappen van de bovenkant van de handen.
De afleidende stimulus wordt ongeveer 45 seconden aangeboden, daarna wordt aan de cliënt gevraagd wat er bij hem of haar opkomt. Elke verandering in de gedachte, het gevoel of de lichamelijke gewaarwording is daarbij van belang. Vervolgens worden er opnieuw tikken, oogbewegingen of handtappen aangeboden.

De ervaring leert dat na enkele sessies van het aanbieden van deze afleidende stimuli, cliënten de aanvankelijk traumatische gebeurtenis anders gaan beleven. De gevoelens worden minder overweldigend beleefd, de negatieve aannamen verdwijnen, zoals ik ben machteloos en de herinneringsbeelden zelf worden vaak vager en kleiner. Ook kunnen er spontaan nieuwe manieren ontstaan om tegen de gebeurtenis aan te kijken waardoor deze in een ander, minder bedreigend, perspectief komt te staan. Cliënten rapporteren dat het hen niet meer raakt om terug te denken aan de gebeurtenis, dat er een soort berusting ontstaan is over het gebeurde en dat het meer op afstand staat. Het trauma heeft een plek gekregen, het is niet meer alsof het gisteren gebeurd is.

Het toepassingsgebied van de EMDR wordt steeds breder. Het blijkt eveneens effectief bij paniekklachten, specifieke fobieën, en bij moeilijk te veranderen gedrag, waarbij diepgewortelde overtuigingen zoals een negatief zelfbeeld een rol spelen.Naar de exacte werking van de EMDR en wat er nu precies gebeurt in de hersenen, alsmede naar de behandelresultaten, wordt momenteel veel onderzoek gedaan. Voor meer achtergrond informatie verwijzen wij naar de website van de EMDR-vereniging www.emdr.nl .

Alhoewel het heel eenvoudig klinkt is de EMDR een methode waarvoor langdurende therapeutische ervaring een vereiste is. In de intakefase zullen wij samen met u nagaan of EMDR geïndiceerd is. Wij kijken of u zowel emotioneel als fysiek in staat bent om hoge spanning te verdragen tijdens de behandeling. Daarnaast gaan wij na of u voldoende emotioneel stabiel bent en over de nodige sociale steun beschikt om de behandeling te laten slagen.

Wij bieden deze therapie aan in Haarlem bij Villa Uitzicht.

Instituur voor behandeling & persoonlijke ontwikkeling