Coaching

Supervisie

Supervisie is een begeleidingsmethode waarbij de supervisor de supervisant stimuleert om samen te onderzoeken/aandacht te geven aan het beroepsmatig handelen van de supervisant. In het bijzonder;

  • diens beroepsmatige opgaven en de ervaring daarvan (beleving, waardering en betekenis)
  • diens zelfsturing en beslissingsvaardigheid, met name hoe deze vermogens in de communicatie worden gehanteerd.

Coaching

Coaching

Coachen is het begeleiden van mensen die bereid zijn tot leren en in beweging willen komen bij hun persoonlijke werkgerelateerde ontwikkeling. In dit proces wordt er een verbinding gemaakt tussen persoonlijke drijfveren en benodigde kennis en vaardigheden van goed beroepsmatig functioneren. De coach stimuleert mogelijkheden, talenten, competenties en inspirerende factoren.

Leertherapie

Voor arts-assistenten, GZ-psychologen en Klinisch Psychologen in opleiding bestaat de mogelijkheid om hun leertherapie in het kader van hun opleiding te doen bij Sacha van Boxtel. EMDR kan onderdeel van de leertherapie uitmaken.

Instituur voor behandeling & persoonlijke ontwikkeling