Checklist verwijzing

Vanuit de NZA is vastgesteld waar een verwijsbrief aan moet voldoen. Het bespaart psychologen en huisartsen veel werk als de verwijsbrief aan de psycholoog voldoet aan deze eisen. De zorgverzekeraars hebben aangegeven in 2015 strenger te gaan controleren of de verwijsbrieven die in dossiers zitten kloppend zijn.

Daarom dus even op een rijtje wat er allemaal in een kloppende verwijsbrief moet staan:

Check:
Voorwaarden:

  • De verwijzing dient te zijn uitgegeven door de huisarts of bedrijfsarts
  • Een verwijzing is maximaal één jaar geldig

Wat moet op de verwijzing staan:

  • naam, adres, AGB-code en functie verwijzer
  • voorzien van (elektronische) handtekening en/of een praktijkstempel
  • gedateerd max. 6 maanden vóór start behandeling en minimaal één dag voor start behandeling (d.w.z. het eerste contact)
  • aangeven of het BGGZ of SGGZ is
  • naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde
  • de (vermoedelijke) diagnose

Eventueel:

  • een korte beschrijving van de klacht/aard van de aandoening

Instituur voor behandeling & persoonlijke ontwikkeling